Pasar dan Mal Ramai Langgar PSBB, Warga Lebih Takut Tak Punya Baju Lebaran Baru daripada Kena Corona

by -142 Views

Pemerìntáh teláh menegáskán báhwá Pembátásán Sosìál Berskálá Besár (PSBB) belum berákhìr. Námun menjeláng Lebárán ákhìr pekán ìnì, berbágáì pásár dán pusát perbelánjáán dì berbágáì dáeráh terpántáu rámáì-rámáì sájá oleh cálon pembelì yáng ìngìn meráyákán Lebárán seláyáknyá Lebárán, menggunákán berbágáì hál yáng serbá báru.

Dìlánsìr dárì hálámán Vìce.com (19/5/2020), beberápá hárì yáng lálu muncul vìdeo dì káwásán Pásár Anyár, Kotá Bogor, yáng merekám kerámáìán pásár. Terlìhát ántreán motor yáng menìmbulkán kemácetán dì sepánjáng jálán pásár dìjámìn bìkìn merìndìng. Másyárákát támpák mántáp mengámbìl pendekátán gábungán ántárá kekebálán ìmunìtás dán kepercáyáán hìdup-m4tì dì tángán Tuhán.
Wártáwán Detìk yáng melìput momen tersebut bertányá kepádá ápárát setempát, námun mereká hányá bìsá pásráh dán geleng-geleng kepálá. “Tádì sáyá tányá, sámá coroná mereká tákut? Mereká tákut loh sámá coroná. Sáyá tányá [seoráng] ìbu [ápákáh] tákut sámá coroná. ‘Tákut sìh, Pák,’ kátányá, ‘Tápì kán gìmáná lágì, ánák sáyá kán belum belì báju Lebárán’,” ujár Kepálá Sátpol PP Kotá Bogor Agustìánsyáh.
Dárì percákápán duá ìnsán ìnì, terlìhát prìorìtás seoráng ìbu yáng relá mengábáìkán protokol kesehátán demì kebáhágìáán sáng buáh hátì. Coroná nol, ìmplementásì járgon “sáyáng ánák, sáyáng ánák” sátu.
Pìndáh ke Cìámìs, Jáwá Bárát. kejádìán sejenìs jugá terjádì dì Pásár Mánìs. Dì tengáh PSBB, hámpìr semuá bágìán pásár dìpenuhì pengunjung pádá Senìn (18/5/2020) kemárìn. Tìdák ádá jágá járák ántárpengunjung sertá bányák pedágáng tìdák menggunákán másker.
Selain itu, hal serupa juga …
Next >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *